AVM Yönetim Hizmetleri

Yönetim şartlarının belirlenmesi, gayrimenkulun efektif yönetilmesi için işletme planı ve bütçesinin hazırlanması. Organizasyon şeması ve görev tanımlarının oluşturulması- yönetim ekibinin eğitilmesi Raporlama ve denetim mekanizmalarının kurulması Kiracı ve müşteri ilişkileri yönetimi Pazarlama planı, pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması

 • Alışveriş merkezi organizasyon şemasına göre yönetim ekibinin oluşturulması
 • AVM yönetim kadrosunun eğitilmesi ve yönlendirilmesi
 • Reklam ve PR Ajanslarının belirlenmesi
 • Alışveriş Merkezi konsept, marka ve kurumsal kimlik çalışmalarının Ajanslar ile koordine edilmesi
 • Konularında uzman temizlik, güvenlik, teknik ve diğer tüm alt yüklenicilerin belirlenmesi, yönetilmesi
 • Alışveriş merkezini markalaştırmak, kiracı cirolarını ve müşteri sayısını arttırmak hedefiyle gerekli olan yıllık pazarlama planının, tanıtım ve PR stratejilerinin hazırlanması
 • Yıllık hedef bütçenin ve bölüm bütçelerinin oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması
 • Detaylı bütçe analizinin yapılması ve aylık bazda yatırımcıya raporlanması
 • Gerekli donemlerde binanın genişleme ve renovasyon potansiyeli açısından gözden geçirilmesi
 • Alışveriş merkezi açılış sonrasında mağaza değişimleri nedeniyle  yeni kiralama faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi
 • Kira ödemelerinin birebir kiracı bazında detaylı takibi ve aylık bazda yatırımcıya raporlanması
 • Ortak alan ve diğer genel giderlerin kontrolü, gider bazında detaylı takibi, raporlanması ve faturalandırılması

Fizibilite ve Raporlama

AVM ve diğer ticari alanların fizibilite ve raporlama çalışmalarının yapılması. AVM tipi, kiralama alanı ve müşteri sayısı öngörülerine göre mağaza karması ve kiralama şartlarının önerilmesi.

Bunlara bağlı olarak da yatırımdan elde edilecek kira gelirinin öngörülmesi. Bölgede yer alan rekabet koşullarına, müşteri yapısı, gelir seviyesi, harcama potansiyeline göre proje yatırım raporunun hazırlanması.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın :

Innowith profesyonel ve kaliteye önem veren , AVM danışmanlığı , yönetimi yapan ve harika projeler / dijital ve yaratıcı çözümler sunar.